Frekvencia zúčtovania 

Denne s 3-dňovým oneskorením 

Deň transakcie
Deň spracovania Deň zúčtovania
Pondelok Utorok
Štvrtok
Utorok
Streda 
Piatok
Streda 
Štvrtok
Pondelok
Štvrtok
Piatok
Utorok
Piatok
Pondelok
Utorok
Sobota
Pondelok
Utorok 
Nedeľa
Pondelok
Streda 

 

Denne so 7-dňovým oneskorením  

Deň transakcie Deň spracovania Deň zúčtovania
Pondelok
Utorok
Nasledujúci Utorok
Utorok
Streda 
Nasledujúca Streda
Streda 
Štvrtok
Nasledujúci Štvrtok
Štvrtok
Piatok
Nasledujúci Piatok
Piatok
Pondelok
Nasledujúci Pondelok
Sobota
Pondelok
Nasledujúci Pondelok
Nedeľa
Pondelok
Nasledujúci Pondelok

 

Týždenne v stredu 

Deň transakcie Deň spracovania Deň zúčtovania
Pondelok
Utorok Streda nasledujúci týždeň
Utorok
Streda 
Streda nasledujúci týždeň
Streda 
Štvrtok
Nasledujúca Streda
Štvrtok
Piatok Nasledujúca Streda
Piatok
Pondelok
Nasledujúca Streda
Sobota
Pondelok
Nasledujúca Streda
Nedeľa
Pondelok
Nasledujúca Streda

 

Minimálna hodnota pre zúčtovanie je 15 Eur, pri nižšej hodnote sa zúčtovanie posunie na ďalší termín a zrealizuje sa až keď dosiahne aspoň minimálnu hodnotu.

Fixné poplatky

Poplatok za konverziu meny:     1,5%  
Dodatočný servisný poplatok za MOTO transakcie 
0,5%    
Servisný poplatok z „Global Wholesale Program” transakcií
2,9%    
DCC – Obchodník dostane z každej transakcie DCC2
1,0%    
Minimálny mesačný servisný poplatok3
15 EUR    
Poplatok za Chargeback/Reklamáciu tansakcie  15 EUR    
TPP registračný poplatok 0 EUR    
náklady kartových spoločností
Poplatok za arbitráž 100 EUR
 + náklady kartových spoločností
Registračný poplatok - High Risk obchodník 
100 EUR    
ročne + náklady kartových spoločností
Poplatok za CMM Report4 50 EUR   + náklady kartových spoločností
Poplatok za ECM Report5  100 EUR    
+ náklady kartových spoločností

 

Úroky

Úroky kvôli zápornému zostatku 10,90%

Úroky z omeškania: podľa Islandskej centrálnej banky 

*The Statement fee will appear as a single item labelled "Monthly Fee"
*The Statement fee will appear as a single item labelled "Monthly Fee"

1Poplatok sa vzťahuje iba na obchodníkov, ktorí sa zúčastňujú na programe „Global Wholesale Program (B2B)“ spoločnosti Mastercard (transakcie virtuálnymi kartami napr. z Booking), viac informácií.
2DCC: Dynamická konverzia meny. Ak sa uplatňuje, Obchodník dostáva vyššie vedené percento z každej transakcie DCC
310 € je minimálny poplatok, ktorý obchodník zaplatí z dohodnutého servisného poplatku v percentách za platby kartou, do tejto sumy sa nezapočítava poplatok za prenájom ani iné fixné poplatky.

4CMM = Mastercard Chargeback Monitored Merchant
5ECM = Mastercard Excessive Chargeback Merchant

Tabuľka poplatkov pre Interchange++

Tieto poplatky sa týkajú iba klientov s Interchange++ cenníkom (IC++)

Servisný poplatok: v súlade so zmluvou o prijímaní platobných kariet

Interchange poplatky: Účtované podľa cenníka poplatkov z kartových spoločností:

Card Scheme poplatky:

FÁ TILBOÐ Í VIÐSKIPTI

This website uses cookies for traffic analysis and to increase usability.

Read more